Kết quả đấu thầu: Mua sắm thiết bị âm thanh cho nhà khách Đầm Vạc

THÔNG BÁO

Kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa số 04:

MUA SẮM THIẾT BỊ ÂM THANH CHO NHÀ KHÁCH ĐẦM VẠC

 

Kính gửi:     Công ty CP công nghệ Bảo Hưng (địa chỉ: Số 17A7 Đầm Trấu – Hai Bà Trưng – Hà Nội)

– Công ty CP Nhất Vinh (Địa chỉ: Số 2 Trần Thánh Tông – Hà Nội)

– Công ty CP âm thanh Sao Mai (Địa chỉ: số 16 Hàng Lược, Hoàn Kiếm – Hà Nội)

Căn cứ vào Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

Căn cứ vào Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2012 của Bộ Tài Chính về Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp,đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Quyết định số     -QĐ/VPTU ngày   /10/2015 của Văn phòng tỉnh ủy V.v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Mua sắm thiết bị âm thanh cho nhà khách Đầm Vạc;

Văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông báo kết quả thầu gói thầu nêu trên với những nội dung sau:

  1. Nội dung kết quả trúng thầu:
  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP âm thanh Sao Mai;
  • Giá trúng thầu: 435.204.000đ (Bốn trăm ba mươi lăm triệu, hai trăm linh tư nghìn đồng);
  • Thời gian thi công: 7 ngày;
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  • Thời điểm trả bảo lãnh: Theo quy định của hồ sơ yêu cầu;
  • Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng: Bên mời thầu sẽ thông báo đến nhà thầu trúng thầu khi có kế hoạch cụ thể.
  1. Các nhà thầu không trúng thầu và lý do không trúng:

Công ty CP công nghệ Bảo Hưng  và Công ty CP Nhất Vinh không đáp ứng yêu cầu về tính đầy đủ và hợp lệ của HSĐX cụ thể như sau:

  • Công ty CP công nghệ Bảo Hưng:

– Nhà thầu không có bảo đảm dự thầu.

– Nhà thầu không kê khai kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự.

– Không có bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

– Thiếu Báo cáo tài chính năm 2014.

– Thiếu sơ yếu lý lịch nhân sự chủ chốt.

  • Công ty CP Nhất Vinh:

– Đơn chào thầu không đạt do người được ủy quyền ký thay nhưng lại không có thư ủy quyền.

– Nhà thầu không có bảo đảm dự thầu.

– Nhà thầu không có bảo lãnh dự thầu.

– Thiếu sơ yếu lý lịch của nhân sự chủ chốt.

– Không kê khai thông tin nhà thầu .

– Không kê khai kinh nghiệm chung, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự.

Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông báo kết quả đấu thầu gói thầu trên cho các nhà thầu tham dự được biết.  Và đề nghị Công ty CP âm thanh Sao Mai đến Văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc để thương lượng, ký kết  hợp đồng mua sắm gói thầu nói trên vào 14 giờ ngày 05 tháng 10 năm 2015.