Kết quả đấu thầu: Cung cấp lắp đặt Tivi cho nhà khách Đầm Vạc

THÔNG BÁO

Kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa số 05: Cung cấp lắp đặt Tivi cho nhà khách Đầm Vạc

Kính gửi:     – Công ty TNHH thương mại Hương Sơn (địa chỉ: Số 210, đường Hùng Vương, P. Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

– Cửa hàng Đường Hoa  (Địa chỉ: Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc)

– Công ty TNHH HBS

Căn cứ vào Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

Căn cứ vào Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2012 của Bộ Tài Chính về Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp,đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 04 -QĐ/VPTU ngày 05/11/2015 của Văn phòng Tỉnh ủy V.v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt tivi  cho nhà khách Đầm Vạc;

Căn cứ Báo cáo đánh giá kết quả đầu thầu của Tổ chuyên gia đấu thầu;

Văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông báo kết quả thầu gói thầu nêu trên với những nội dung sau:

  1. Nội dung kết quả trúng thầu:
  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại Hương Sơn;
  • Giá trúng thầu: 426.000.000đ (Bốn trăm hai mươi sáu triệu đồng);
  • Thời gian thực hiện: 5 ngày;
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  • Thời điểm trả bảo lãnh: Theo quy định của hồ sơ yêu cầu;
  • Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng: Bên mời thầu sẽ thông báo đến nhà thầu trúng thầu khi có kế hoạch cụ thể.
  1. Các nhà thầu không trúng thầu và lý do không trúng:

Cửa hàng Đường Hoa và Công ty TNHH HBS không đáp ứng yêu cầu về tính đầy đủ và hợp lệ của HSĐX cụ thể như sau:

  • Cửa hàng Đường Hoa:

– Đơn chào hàng không đủ thông tin theo mẫu trong HSYC

– Nhà thầu không kê khai kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự.

– Thiếu Báo cáo tài chính các năm.

– Thiếu sơ yếu lý lịch nhân sự chủ chốt

– Thiếu giới thiệu về đơn vị.

  • Công ty CP Nhất Vinh:

– Đơn chào thầu không đạt do không đủ nội dung như mẫu trong HSYC;

– Thiếu sơ yếu lý lịch của nhân sự chủ chốt.

– Không kê khai thông tin nhà thầu .

– Không kê khai kinh nghiệm chung, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự.

Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông báo kết quả đấu thầu gói thầu trên cho các nhà thầu tham dự được biết. Và đề nghị nhà thầu Công ty TNHH thương mại Hương Sơn đến văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc để thương thảo, ký kết hợp đồng mua sắm hàng hóa gói thầu trên vào 08 giờ ngày 06 tháng 11 năm 2015.