Mời chào hàng: Cung cấp máy ào vơ bánh lốp mới 100%, công suất 80 m3/h sản xuất tại Trung Quốc

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Đơn vị: Chi nhánh vận tải và thi công cơ giới Tổng công ty xây dựng Lũng Lô

– Địa chỉ: Tổ 12 Đa Mặn – P. Khuê Mỹ – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.

– Điện thoại/Fax: 05113.945.666/05113.956.599

2. Dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ thi công.

3. Loại dự án: – Dự án thuộc nhóm C

4. Chủ đầu tư: Chi nhánh Vận tải và thi công cơ giới – Tổng công ty Xây Dựng Lũng Lô

5. Tên gói thầu thông báo mời chào hàng:

Cung cấp máy cào vơ bánh lốp mới 100%, công suất 80 m3/h, chiều cao dỡ tải lớn nhất tối thiểu phải đạt 1,5m, chiều cao lớn nhất của máy không quá 2m, sản xuất tại Trung Quốc.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

– Bên mời thầu: Chi nhánh vận tải và thi công cơ giới – Tổng công ty xây dựng Lũng Lô.

– Gói thầu: Cung cấp máy cào vơ bánh lốp mới 100%, công suất 80 m3/h, chiều cao dỡ tải lớn nhất tối thiểu phải đạt 1,5m, chiều cao lớn nhất của máy không quá 2m, sản xuất tại Trung Quốc.

– Dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ thi công

– Nguồn vốn: Tiền về từ dự án

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 8h30’ ngày 03 tháng 12 năm 2015 đến trước 16h ngày 10 tháng 12 năm 2015 (Trong giờ hành chính – thứ 7, chủ nhật nghỉ).

– Địa chỉ phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Trụ sở Chi nhánh vận tải và thi công cơ giới – Tổng công ty xây dựng Lũng Lô (Phòng Trang bị kỹ thuật) – Tổ 12 Đa Mặn – P. Khuê Mỹ – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.         ĐT: 05113.956599, (Fax): 05113.945666; DĐ: 0976.115599.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất( báo giá): Chậm nhất là trước 16h ngày 10 tháng 12 năm 2015 tại Trụ sở Chi nhánh vận tải và thi công cơ giới – Tổng công ty xây dựng Lũng Lô (Phòng Trang bị kỹ thuật) – Tổ 12 Đa Mặn – P. Khuê Mỹ – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 16h30 ngày 10 tháng 12 năm 2015 tại Trụ sở Chi nhánh vận tải và thi công cơ giới – Tổng công ty xây dựng Lũng Lô.

– Chi nhánh vận tải và thi công cơ giới – Tổng công ty xây dựng Lũng Lô kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSCHCT tới tham gia dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.