Kết quả đấu thầu gói: Xe ô tô cuốn ép và vận chuyển rác

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Môi trường

– Địa chỉ: Số 103 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0263 852 048

2. Tên gói thầu: Xe ô tô cuốn ép và vận chuyển rác.

B. NỘI DUNG CHÍNH VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

–  Tên gói thầu: Xe ô tô cuốn ép và vận chuyển rác;

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

–  Giá gói thầu (Triệu đồng): 1.720,00;

–  Giá trúng thầu (Triệu đồng): 1.700,00;

–  Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa;

–  Quyết định phê duyệt: Quyết định số 147/QĐ-ĐTPT&MT ngày 20/11/2015;

–  Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

–  Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.