Mời Thầu: Trang thiết bị: Nội thất Phòng y tế, phòng quản lý, trang thiết bị khác

A. THÔNG TIN CHUNG:

  1. Tên cơ quan mời thầu: Học viện Ngân hàng

– Địa chỉ: số 12 phố Chùa Bộc, P. Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội

– Điện thoại : 04.38524937

– Fax : 04.38525024

  1. Tên Công trình: Nhà Ký túc xá – Học viện Ngân hàng – Cơ sở đào tạo Sơn Tây
– Dự án quan trọng quốc gia   – Dự án thuộc nhóm A  
– Dự án thuộc nhóm B   – Dự án thuộc nhóm C X
– Dự án liên doanh   – Hợp đồng hợp tác kinh doanh  
    – Dự án, dự toán khác  

– Tên chủ đầu tư : Học viện Ngân hàng

– Tên gói thầu :  “Trang thiết bị “Nội thất (giường, tủ..),Phòng y tế, phòng quản lý, trang thiết bị khác ”.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên Bên mời thầu: Học viện  Ngân hàng             

– Tên gói thầu: “Trang thiết bị “Nội thất (giường, tủ..),Phòng y tế, phòng quản lý, trang thiết bị khác ”.

 -Tên Công trình: Nhà ký túc xá – Học viện Ngân hàng – Cơ sở đào tạo Sơn Tây

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.   

– Hình thức đấu thầu:  Chào hàng cạnh tranh

– Thời gian bán HSMT: từ  08  giờ ngày 16 tháng  12  năm 2015 đến trước  14  giờ 00 ngày 21 tháng  12  năm 2015( Trong giờ hành chính)                 

 – Địa điểm bán HSMT: Học viện Ngân hàng,địa chỉ: số 12 phố Chùa Bộc,phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

– Điện thoại : 04.38524937

– Fax : 04.38525024

– Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đ (bằng chữ:  Một triệu đồng).

– Địa chỉ nhận HSDT : Học viện Ngân hàng, số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.

– Thời điểm đóng thầu :  14 giờ 00 ngày 21  tháng 12  năm 2015

– Bảo đảm dự thầu :  8.000.000 đồng (Chín triệu đồng chẵn) bằng chứng thư bảo đảm của Ngân hàng hoặc nộp tiền mặt cho Học viện Ngân hàng, trước 14 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2015.

– HSDT sẽ được mở công khai vào 14  giờ 00 ngày  21  tháng 12  năm 2015 tại  Học viện Ngân hàng, Số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.