Mời chào hàng: Mua vật tư, hòa chất cho đề tài nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi chế tạo điện cực màng MEF tính năng cao

Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705

Mã số thuế: 0100405465

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Muavật tư, hóa chấtcho đề tài Nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi chế tạo điện cực màng MEA tính năng cao sử dụng trong bộ Pin nhiên liệu màng trao đổi proton (PEMFC) công suất 100-300W”.

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

– Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu cho  đề tàiNghiên cứu và phát triển công nghệ lõi chế tạo điện cực màng MEA tính năng cao sử dụng trong bộ Pin nhiên liệu màng trao đổi proton (PEMFC) công suất 100-300W.

 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: đề tài: “Nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi chế tạo điện cực màng MEA tính năng cao sử dụng trong bộ Pin nhiên liệu màng trao đổi proton (PEMFC) công suất 100-300W
 2. Nguồn vốn: viện trợ không hoàn lại do Viện Khoa học vật liệu Hàn Quốc tài trợ.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ00, ngày 09tháng 03năm 2015đến trước 10giờ 00, ngày 16tháng 03năm 2016 (trong giờ hành chính) .
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 320 tầng 3 nhà A2 Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đ: 04.37568870 Fax: 04.38360705
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)
 8. Bảo đảm dự thầu: 1% tổng giá dự thầu. Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt, séc bảo chi hoặc bảo lãnh của ngân hàng. Số tiền này nộp tại Viện Khoa học vật liệu, thời hạn nộp trước thời điểm đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 16 tháng 03 năm 2016

    11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày16 tháng 03 năm 2016.