Mời chào hàng: Mua vật tư, hóa chất cho đề tài mã số ĐT.NCCB-ĐHƯD.2012-G/08

Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705

Mã số thuế: 0100405465

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất cho đề tài mã số ĐT.NCCB-ĐHƯD.2012-G/08
 2. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

          Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu cho  đề tài “Nghiên cứu chế tạo một số hệ nano tương hợp sinh học lõi hạt từ tính cho chẩn đoán và chữa bệnh ung thư”mã số: ĐT.NCCB-ĐHƯD.2012-G/08.

 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý I/2016
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Đề tài: Nghiên cứu chế tạo một số hệ nano tương hợp sinh học lõi hạt từ tính cho chẩn đoán và chữa bệnh ung thư
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (chào hàng cạnh tranh rút gọn)
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 21 tháng 03 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ngày 25 tháng 03 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 320 tầng 3 nhà A2 Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đ: 04.37568870 Fax: 04.38360705
 7. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 25 tháng 03 năm 2016
 8. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 25 tháng 03 năm 2016