Mời chào hàng: Mua sắm thiết bị văn phòng

Tên bên mời thầu: CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

Địa chỉ: 126H Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận

Điện thoại/fax/email: (08)39951286 – (08)39901598

Mã số thuế: 0301464735

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

  Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng

 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Qúy II – III/ năm 2016
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm thiết bị văn phòng
 2. Nguồn vốn: Kinh phí hoạt động của Chi cục
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: Từ 8 giờ ngày 25 tháng 3 đến 15 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2016
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Hành chính tổng hợp – Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản có địa chỉ tại 126H, Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí
 8. Bảo đảm dự thầu: Không.
 9. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 31 tháng 3 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày 31 tháng 3 năm 2016