Mua sắm văn phòng phẩm cho các trường Mầm non huyện Mường Khương năm 2016

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

 – Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương.

– Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm cho các trường Mầm non huyện Mường Khương năm 2016.

– Nguồn vốn: Ngân sách Sự nghiệp Giáo dục năm 2016.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ 00 ngày 28 tháng 9 năm 2016 (Trong giờ hành chính) đến trước thời điểm đóng thầu.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương

Địa chỉ: Thị trấn Mường Khương  – Huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai;

Điện thoại: 0915594948

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2016 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương./.

 

 

Mường Khương, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 TRƯỞNG PHÒNG