Mời Thầu: Mua sắm hộp công tơ nhựa ABS, Aptomat, Phụ kiện các loại

Tên bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 31 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803601406; Fax 02803750958; Email: mylehappy@gmail.com.

Mã số thuế: 0100100417006

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm hộp công tơ nhựa ABS, Aptomat, Phụ kiện các loại

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

 • Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm hòm công tơ loại nhựa ABS, ép phun, lắp đặt ngoài trời, nhựa có thể tái chế sử dụng lại được, không nguy hại tới môi trường. Mua sắm Aptomat và phụ kiện các loại.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Lắp đặt công tơ điện tử 1 pha và hệ thống thu thập dữ liệu đo xa công tơ điện tử tại 88 Trạm biến áp thuộc các Điện lực Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương và Thị xã Phổ Yên.
 2. Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2016 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cấp cho Công ty Điện lực Thái Nguyên.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00’, ngày 27 tháng 10 năm 2016 đến trước 08 giờ 10’, ngày 06 tháng 11 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC:
 • Phòng Vật tư – Công ty Điện lực Thái Nguyên.
 • Địa chỉ: Số 31 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên.
 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn)
 2. Bảo đảm dự thầu:
 • Giá trị bảo đảm: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn).
 • Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng tại Việt Nam.
 1. Thời điểm đóng thầu 08 giờ 10’, ngày 06 tháng 11 năm 2016
 2. Thời điểm mở thầu 08 giờ 30’, ngày 06 tháng 11 năm 2016.