Mời Thầu: Mua sắm cải tạo nội thất khu trải nghiệm

Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long

Địa chỉ: Số 3 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04.37950496

Mã số thuế: 0100150619028

Nội dung thông báo mời thầu:

  1. Tên gói thầu: Mua cải tạo nội thất

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

– Nội dung chính gói thầu: Cải tạo khu trải nghiệm

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 05 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

  1. Tên dự án ( hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm định kỳ): Cải tạo khu trải nghiệm
  2. Nguồn vốn: BIDV – Thăng Long.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phê duyệt hồ sơ (1 giai đoạn,1 túi hồ sơ).
  5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2016 đến trước 9 giờ ngày 04 tháng 01 năm 2017.
  6. Địa điểm phát hành HSMT: Số 3 phạm hùng, Phường Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội (Tầng 2, Văn phòng). ĐT 04.37950496 – máy lẻ 690.
  7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0VNĐ.

      9. Bảo hành dự thầu: không

      10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2017.

      11: Thời điểm mở thầu:  10 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2017.