Mời chào hàng: Dịch vụ dàn dựng, lắp đặt gian hàng tiêu chuẩn, dựng nhà tiền chế tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) năm 2017

Tên bên mời thầu: TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH LÀO CAI

Địa chỉ: Khu Thương mại – Công nghiệp Kim Thành – TP Lào Cai – Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02143.830327       Fax: 02143.830003

Mã số thuế: 5300317078

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: “Dịch vụ dàn dựng, lắp đặt gian hàng tiêu chuẩn, dựng nhà tiền chế” tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) lần thứ 17, năm 2017.
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa  
 • Nội dung chính của gói thầu: Dàn dựng, lắp đặt gian hàng tiêu chuẩn, dựng nhà tiền chế.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý IV/2017
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) lần thứ 17, năm 2017.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước theo chương trình XTTM Quốc gia năm 2017
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Trọn gói
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 06 tháng 6 năm 2017 đến trước 14 giờ 30, ngày 18 tháng 6 năm 2017 (trong giờ hành chính)
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai, Khu Thương mại – Công nghiệp Kim Thành – TP Lào Cai – Tỉnh Lào Cai
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn)
 8. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng chẵn)
 9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 18 tháng 6 năm 2017
 10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 18 tháng 6 năm 2017.