Mời Thầu: Mua sắm 01 xe đầu kéo vận chuyển khí

 

Tên bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Đường số 15, KCN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ,  huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

Văn phòng giao dịch: Lầu 7, Gas Tower, số 61B, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Việt Nam.

Điện thoại: 02543.574635                               Fax: 02543.574619

Mã số thuế: 3500800828

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm 01 xe đầu kéo vận chuyển khí
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm 01 xe đầu kéo để kéo bồn chứa khí thiên nhiên.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng.
 1. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu và vốn vay.
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước.
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
 4. Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00, ngày 08 tháng 11 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 15 tháng 11 năm 2017.
 5. Địa điểm phát hành HSYC:

Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 7, Gas Tower, số 61B đường 30/4, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 574635                                 Fax: 02543 574619.

Email: suong.vtt@cng-vietnam.com

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.
 2. Bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng có giá trị là 25.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn).
 3. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 08 tháng 11 năm 2017.
 4. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 15 tháng 11 năm 2017.