Xây lắp công trình Nhà ở cho vận động viên thành tích cao

Trung tâm huấn luyện Thể dục Thể thao Thái Bình – Số 229 Hai Bà Trưng phưòng Đề Thám – Thành phố Thái Bình mời thầu gói thầu: Xây dựng công trình: Xây lắp công trình Nhà ở cho vận động viên thành tích cao. Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ. Phương thức hợp đồng: Hợp đồng đơn giá

THÔNG BÁO MỜI THẦU
(Sửa đổi lần thứ hai)
Tên dự án:    Xây dựng công trình: Xây lắp công trình Nhà ở cho vận động viên thành tích cao    
 Tên gói thầu:    Xây dựng công trình: Xây lắp công trình Nhà ở cho vận động viên thành tích cao    
Nguồn vốn:    Ngân sách Nhà nước     
Hình thức lựa chọn nhà thầu:    Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển     
 Phương thức đấu thầu:    Một túi hồ sơ     
 Phương thức hợp đồng:    Hợp đồng đơn giá     

Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu –  địa chỉ, điện thoại    Trung tâm huấn luyện Thể dục Thể thao Thái Bình – Số 229 Hai Bà Trưng phưòng Đề Thám – Thành phố Thái Bình
ĐT: : (036) 3839772    

Ngày đăng báo:     05/11/2009     
Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:     15/11/2009 đến 30/11/2009     
 Giá bán hồ sơ mời thầu:     1.000.000(VND)     
Thời điểm đóng thầu:     08h ngày 30/11/2009    
Thời điểm mở thầu:     08h15p ngày 30/11/2009 
   
                                                           
Thái Bình, Ngày 03 tháng 11năm 2009
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN TDTT THÁI BÌNH
 GIÁM ĐỐC
  Bùi Trọng Kiểm