Chi nhánh ngân hàng Phát triển Đà Nẵng thông báo gói thầu tư vấn thi tuyển thiết kế kiến trúc dự án trụ sở làm việc

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đà Nẵng đang triển khai gói thầu tư vấn Thi tuyển thiết kế kiến trúc Dự án Trụ sở làm việc Chi nhánh NHPT Đà Nẵng.

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI NHÁNH NHPT ĐÀ NẴNGĐộc lập – Tự do- Hạnh Phúc
 ——————————————————–
 
Số: 834/NHPT.ĐNG-HCQLNS  
V/v đăng báo mời tham gia gói thầu
tư vấn thi tuyển thiết kế kiến trúc

    Đà Nẵng, ngày  5  tháng 11  năm 2009

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đà Nẵng đang triển khai gói thầu tư vấn Thi tuyển thiết kế kiến trúc Dự án Trụ sở làm việc Chi nhánh NHPT Đà Nẵng.
Kính mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham dự đến tại địa chỉ số 74 Quang Trung-TP Đà Nẵng để đăng ký nhận hồ sơ mời thi tuyển.
Thời gian đăng ký nhận hồ sơ mời thi tuyển: từ 8h00 ngày 5  tháng 11 năm 2009 đến 15h00 ngày 15 tháng 11 năm 2009.
Rất mong nhận được sự quan tâm của quý vị./.

Nơi nhận:                                                                                                                               GIÁM ĐỐC
– Như  trên;                                                                                                                          NGUYỄN HẬU
– Lãnh đạo Chi nhánh;
– Lưu VT.