Mua sắm vật tư tiêu hao – hóa chất – Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương mời thầu gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao – hóa chất. Nguồn vốn : Ngân sách cấp và các nguồn thu khác.

  Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BV. NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 12  năm 2009
        

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu  : Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
– Tên gói thầu          :    Mua sắm vật tư tiêu hao – hóa chất
– Nguồn vốn            :    Ngân sách cấp và các nguồn thu khác
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu  rộng rãi trong nước
– Thời gian phát hành HSMT ngày  23 tháng 12 năm 2009 đến ngày 8  tháng 01 năm 2010 ( trong giờ hành chính )
– Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tài Chính Kế Toán – Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
– Địa chỉ              : Số 468 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5 , Tp Hồ Chí Minh
– Điện thoại         : ( 08 ) 39.234.385
– Fax                    : ( 08 ) 39.238.096
– Địa chỉ nhận HSDT: Số 468 Nguyễn Trãi , quận 5 , Tp Hồ Chí Minh. Phòng
– Hạn cuối tiếp nhận HSDT chậm nhất là trước 08 giờ, ngày 08 tháng 01 năm 2010 tại phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện.
– Thời điểm đóng thầu : 08 giờ 00 ngày   08 tháng 01 năm 2010
– Thời điểm mở thầu :    09 giờ 00 ngày   08 tháng 01 năm 2010
– Bảo đảm dự thầu : theo yêu cầu cụ thể trong hồ sơ mời thầu            
 
                                                                Đại diện hợp pháp của đơn vị đăng ký