Gói số 09 Giám sát thi công các gói thầu xây dựng vỉa hè và mương thoát nước – Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc Sở Xây dựng Cà Mau

Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc Sở Xây dựng Cà Mau mời thầu gói thầu: Gói số 09 Giám sát thi công các gói thầu xây dựng vỉa hè và mương thoát nước thuộc: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau.

                                               THÔNG BÁO MỜI THẦU

     Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc Sở Xây dựng Cà Mau
    Tên gói thầu: Gói số 09  Giám sát thi công các gói thầu xây dựng vỉa hè và mương thoát nước
    Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau.
    Nguồn vốn: Vốn ngân sách
    Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước không sơ tuyển
    Thời gian bán HSMT 8 giờ ngày 04/01/2010 đến trước 8 giờ, ngày 14/01/2010 (trong giờ hành chính)
     Địa điểm bán HSMT: 3b An Dương Vương phường 07, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
    Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng)
     Địa chỉ nhận HSDT:  3b An Dương Vương phường 07, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
    Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 14/01/2010
    Bảo đảm dự thầu: Không thực hiện
    HSDT sẽ được mở công khai:  vào 08 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 14  tháng 01 năm 2010, tại 3b An Dương Vương phường 07, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
    Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc Sở Xây dựng Cà Mau kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
 
                                                                                   Cà Mau, ngày  30  tháng 12 năm 2009
                                                                                                       KT.GIÁM ĐỐC
                                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC