Gói số 21: Xây dựng vỉa hè và mương thoát nước tuyến đường số 01,03,04,14; Gói số 22: Xây dựng vỉa hè và mương thoát nước tuyến đường số 02,06,08,09,12,16

Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc Sở Xây dựng Cà Mau mời thầu gói thầu Gói số 21: Xây dựng vỉa hè và mương thoát nước tuyến đường số 01,03,04,14; Gói số 22: Xây dựng vỉa hè và mương thoát nước tuyến đường số 02,06,08,09,12,16 thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau.

                                                  THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc Sở Xây dựng Cà Mau
 Tên gói thầu:
• Gói số 21: Xây dựng vỉa hè và mương thoát nước tuyến đường số 01,03,04,14
• Gói số 22: Xây dựng vỉa hè và mương thoát nước tuyến đường số 02,06,08,09,12,16
 Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau.
 Nguồn vốn: Vốn ngân sách
 Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước không sơ tuyển
 Thời gian bán HSMT 8 giờ ngày 18/01/2010 đến trước 14 giờ, ngày 02/02/2010 (trong giờ hành chính)
             Địa điểm bán HSMT: 3b An Dương Vương phường 07, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 Giá bán 1 bộ HSMT:
• Gói số 21: 1.000.000 đồng
• Gói số 22: 1.000.000 đồng
  Địa chỉ nhận HSDT:  3b An Dương Vương phường 07, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 02/02/2010
 Bảo đảm dự thầu:
• Gói số 21: 300.000.000 đồng
• Gói số 22: 300.000.000 đồng
 Bằng chứng thư bảo đảm của Ngân Hàng mà nhà thầu hoặc liên doanh mở tài khoản.
 HSDT sẽ được mở công khai: 
 Gói số 21: vào 14 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 02 tháng 02 năm 2010, tại 3b An Dương Vương phường 07, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
 Gói số 22: vào 15 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 02 tháng 02 năm 2010, tại 3b An Dương Vương phường 07, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
 Ban Quản lý dự án khu Đô thị Đông Bắc Sở Xây dựng Cà Mau kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
 
                                                                                        Cà Mau, ngày  06  tháng 01 năm 2010
                                                                                                            KT.GIÁM ĐỐC
                                                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC