Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam Cáp đồng treo nhiều đôi cách điện Solid-Skin hoặc Foam-Skin, có nhồi dầu chống ẩm.

Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam mời thầu gói thầu: “Mua sắm cáp đồng nhiều sợi cho Khu vực Tây Nam Bộ – Quý I & Quý II năm 2010” Dự án: Mở rộng Hạ tầng mạng cung cấp dịch vụ ADSL & VDSL năm 2010. Gói thầu số: 2010-03-ADSL-FTS. Loại hàng hóa: Cáp đồng treo nhiều đôi cách điện Solid-Skin hoặc Foam-Skin, có nhồi dầu chống ẩm.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính mời Quý Nhà thầu quan tâm tham dự gói thầu của Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam như sau:
–    Bên mời thầu: Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam
–    Chủ đầu tư: Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam
–    Dự án: Mở rộng Hạ tầng mạng cung cấp dịch vụ ADSL & VDSL năm 2010
–    Gói thầu số: 2010-03-ADSL-FTS
–    Tên gói thầu: “Mua sắm cáp đồng nhiều sợi cho Khu vực Tây Nam Bộ – Quý I & Quý II năm 2010”
–    Loại hàng hóa: Cáp đồng treo nhiều đôi cách điện Solid-Skin hoặc Foam-Skin, có nhồi dầu chống ẩm.
–    Nguồn vốn: Ngân sách đầu tư phát triển kinh doanh của Công ty
–    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; Trong nước
–    Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ
–    Phương thức hợp đồng: Trọn gói
–    Giá trị Bảo đảm dự thầu: 516,960,000 VND
–    Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 8:00 ngày 07-01-2010 đến 17:00 ngày 11-01-2010
–    Giá bán hồ sơ mời thầu: 500,000 VND

–    Thời điểm đóng thầu: 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 01 năm 2010
–    Việc mở thầu sẽ tiến hành công khai vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 01 năm 2010 tại địa chỉ: Lô 37-39A, đường 19, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM

Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
–    Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu:
o    Phòng Dự án – Vật tư, Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam
o    Địa chỉ: 20 Phan Đình Giót, Tân Bình, Tp. HCM
o    Điện thoại: 08. 73008888 (số lẻ: 8045) – Fax: 08. 73008889
–    Nơi nhận tiền mua hồ sơ mời thầu:
o    Phòng Kế toán, Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam
o    Địa chỉ: 20 Phan Đình Giót, Tân Bình, Tp. HCM
o    Điện thoại: 08. 73008888 (số lẻ: 8021) – Fax: 08. 73008889
Hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Nam số 007.1.00.4413715 tại Vietcombank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Tp. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2010
                     Tổng giám đốc

               NGUYỄN BẠCH ĐIỆP