Sở Y tế Nam Định mời thầu gói thầu: Gói số 1: Cung cấp và lắp đặt Máy thở, Xquang di động; Gói số 2: Cung cấp và lắp đặt Monitor theo dõi bệnh nhân; Gói số 3: Cung cấp hóa chất, vật tư y tế phòng chống dịch cúm A (H1N1)

Sở Y tế Nam Định mời thầu gói thầu: Gói số 1: Cung cấp và lắp đặt Máy thở, Xquang di động; Gói số 2: Cung cấp và lắp đặt Monitor theo dõi bệnh nhân; Gói số 3: Cung cấp hóa chất, vật tư y tế phòng chống dịch cúm A (H1N1)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1.Tên bên mời thầu: Sở Y tế Nam Định
2-Tên gói thầu:
– Gói số 1: Cung cấp và lắp đặt Máy thở, Xquang di động
– Gói số 2: Cung cấp và lắp đặt Monitor theo dõi bệnh nhân
– Gói số 3: Cung cấp hóa chất, vật tư y tế phòng chống dịch cúm A (H1N1)
      3. Nguồn vốn: Từ ngân sách nhà nước bổ sung cho Sở Y tế Nam Định phòng chống dịch cúm A (H1N1) năm 2009
4. Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
5. Bán hồ sơ mời thầu:
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu:Từ 04/02/2010 đến 17 giờ ngày 21/02/2010 (trong giờ hành chớnh)
– Địa điểm: Số 14 Trần Thánh Tông – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3631930-   Fax: (0350) 3631261
6.Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn )
7. Thời gian đóng thầu: 8 giờ 30 ngày 22/02/2010
Thời gian mở thầu: 9 giờ ngày 22/02/2010 tại  Sở Y tế Nam Định

                                                                                                         KT GIÁM ĐỐC
                                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC