Thông báo mời thầu: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 khu dân cư thu nhập thấp thành phố Nam Ðịnh.

UBND Thành Phố Nam Định-Ban quản lý đầu tư và xây dựng. Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 khu dân cư thu nhập thấp số 13 phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Ðịnh.

UBND Thành Phố Nam Định-Ban quản lý đầu tư và xây dựng.

Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng số 3887 – VN của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (thông qua WB tại Hà Nội) cho dự án Nâng cấp Ðô thị Việt Nam. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong các hợp đồng sau:

– Gói thầu CP24: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 khu dân cư thu nhập thấp số 13 phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Ðịnh.

Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị 250.000.000 VND.

– Gói thầu CP25: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 khu dân cư thu nhập thấp số 14 phường Vị Xuyên, khu số 22 phường Thống Nhất và khu số 21 phường Lộc Hạ, thành phố Nam Ðịnh.

Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị 250.000.000 VND.

– Gói thầu CP30: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 khu dân cư thu nhập thấp số 9 phường Bà Triệu; số 17 phường Nguyễn Du, thành phố Nam Ðịnh.

Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị 120.000.000 VND.

– Gói thầu CP31: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 khu dân cư thu nhập thấp số 15, số 16 phường Trần Hưng Ðạo và số 15 phường Phan Ðình Phùng, thành phố Nam Ðịnh.

Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị 220.000.000 VND.

Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia đều có thể tham dự đấu thầu. 

Các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, phải đạt được các yêu cầu sau (1) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (2) hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; (3) không phải là đơn vị trực thuộc Chủ đầu tư và (4) không phải là đơn vị và/hoặc doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Ban quản lý Ðầu tư và xây dựng thành phố Nam Ðịnh mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu các gói thầu xây lắp kể trên.   

Các nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin và mua Hồ sơ mời thầu tại.

Ban Quản lý Ðầu tư và xây dựng thành phố Nam Ðịnh.

Phòng 506 tòa nhà 5 tầng, số 10 đường Trần Ðăng Ninh, thành phố Nam Ðịnh.

Ðiện thoại: 0350 3863966. Fax: 0350 3864451.

Thời gian từ ngày 12-2-2010 (trong giờ hành chính), với một khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng (Một triệu) cho  mỗi bộ hồ sơ.

HSDT phải được gửi đến địa chỉ nói trên không muộn hơn 9 giờ, ngày 15-3-2010.

Thời gian mở thầu vào hồi 9 giờ, ngày 15-3-2010 tại phòng 405 tòa nhà 5 tầng – số 10 Trần Ðăng Ninh, thành phố Nam Ðịnh, với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự.