Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp. Tên dự án : cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh

Tên dự án:Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh
Tên gói thầu:Xây lắp
Nguồn vốn:
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Địa chỉ: Số 291 Cách Mạng Tháng 8 – Quận 10 – TP.HCM
26/01/2010
22/02/2010 đến 05/03/2010
500.000 (VND)
05/03/2010 09:30
05/03/2010 09:30