Mua sắm thiết bị và dụng cụ y tế chuyên khoa của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

BV. Nguyễn Tri Phương mời thầu gói thầu : Thiết bị (04 lô) thuộc dự án : Mua sắm thiết bị và dụng cụ y tế chuyên khoa của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Nguồn vốn : Nguồn vốn quỹ phát triển sự nghiệp

Sở Y Tế
Thành phố Hồ Chí Minh    
 
BV.NGUYỄN TRI PHƯƠNG TP.Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 02  năm 2010

 
 
THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu : BV. Nguyễn Tri Phương
– Tên gói thầu : Thiết bị (04 lô)
– Tên dự án : Mua sắm thiết bị và dụng cụ y tế chuyên khoa của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
– Nguồn vốn : Nguồn vốn quỹ phát triển sự nghiệp
– Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước; một túi hồ sơ
– Thời gian bán HSMT:  từ 08 giờ ngày 08  tháng 03 năm 2010 đến trước 08 giờ ngày 24  tháng  03 năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính)
– Địa điểm bán HSMT : Phòng Tài chính kế toán BV. Nguyễn Tri Phương,468 Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 5, TP.HCM ĐT: 08-9234385
– Giá bán 1 bộ HSMT : 1.000.000đ ( Một triệu đồng  VNĐ )
– Địa chỉ nhận HSDT : Phòng Tài chính kế toán BV. Nguyễn Tri Phương
– Thời điểm đóng thầu : 08 giờ ngày 24 tháng  03 năm 2010
– Thời điểm mở thầu :    09 giờ nhày 24  tháng  03 năm 2010
– Bảo đảm dự thầu : theo yêu cầu cụ thể trong HSMT
 
                                                                                      GIÁM ĐỐC


                                                                          TS.BS. NGUYỄN THI HÙNG