Gói thầu “Dịch vụ vệ sinh bệnh viện và dịch vụ giặt ủi đồ vải bệnh viện” – Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực , kinh nghiệm, tham gia đấu thầu đối với gói thầu “Dịch vụ vệ sinh bệnh viện và dịch vụ giặt ủi đồ vải bệnh viện”. Gói thầu gồm 2 lô : Lô 1: Dịch vụ giặt ủi đồ vải bệnh viện. Lô 2 :Dịch vụ vệ sinh công ngiệp bệnh viện

THÔNG BÁO MỜI THẦU

    Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực , kinh nghiệm, tham gia đấu thầu đối với gói thầu “Dịch vụ vệ sinh bệnh viện và dịch vụ giặt ủi đồ vải bệnh viện”
    Gói thầu gồm 2 lô :      Lô 1: Dịch vụ giặt ủi đồ vải bệnh viện
                                        Lô 2 :Dịch vụ vệ sinh công ngiệp bệnh viện

    Các nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu với giá 1.000.000 đồng/ bộ tại Phòng Tài Chính Kế Toán Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch; Địa chỉ : 120 Hùng Vương, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh  (Tel: 08.38578732)
    Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8g ngày 17 tháng 3 năm 2010 đến trước 9g ngày 26 tháng 3 năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính)
    Thời điểm đóng thầu 10g ngày 26 tháng 3 năm 2010
                                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC
                                             
         

                                                                                                      NGUYỄN CÔNG QUÁT