Thông báo mời đấu giá (lần 2) Khu đất Trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết, thành phố Phan Thiết – Bình Thuận

Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận mời gọi tất cả các nhà đầu tư trong nước có nhu cầu và có năng lực tài chính tham gia đấu giá Khu đất Trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết, thành phố Phan Thiết – Bình Thuận.

Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận mời gọi tất cả các nhà đầu tư trong nước có nhu cầu và có năng lực tài chính tham gia đấu giá Khu đất Trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết, thành phố Phan Thiết – Bình Thuận.

Khu đất rộng khoảng 40.398 m2, sử dụng làm Kinh doanh – dịch vụ – thương mại. Thời gian sử dụng khu đất này trong 50 năm bằng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– Giá chuẩn đấu giá quyền sử dụng đất: 3.040.000 đồng/m2.

– Tiền lệ phí: 4.000.000 đồng.

– Tiền đặt cọc: 6.140.000.000 đồng.

– Hồ sơ mời đấu giá: Bắt đầu phát hành kể từ ngày 1-3 đến 12-3-2010.

– Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Hạn chót ngày 22-3-2010.

– Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 8 giờ ngày 31-3-2010.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá có thể tìm hiểu thêm các thông tin tại Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận – Dãy nhà liên kế IK Khu dân cư Kênh Bàu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (đây cũng là địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá) – điện thoại: 062.3739313.

Thông báo này thay cho giấy mời đấu giá.