Thông báo hủy thầu : gói thầu: “Cung cấp Hóa phẩm phục vụ Khoan và Sửa chữa giếng khoan theo đơn đặt hàng số VT-065/10-VSP01”

ND – Tên Bên hủy thầu: XNLD Vietsovpetro Tên gói thầu: “Cung cấp Hóa phẩm phục vụ Khoan và Sửa chữa giếng khoan theo đơn đặt hàng số VT-065/10-VSP01”

Do thay đổi nhu cầu cung cấp vật tư phục vụ sản xuất của XNLD Vietsovpetro, nay XNLD Vietsovpetro xin thông báo hủy đấu thầu gói thầu nêu trên.

Thông báo này thay cho Thông báo mời thầu được đăng tải trên Báo Nhân Dân số ra các ngày 2, 3 và 4-3-2010.

XNLD xin mời các nhà thầu đã mua Hồ sơ mời thầu cử đại diện đến Phòng Thương mại XNLD Vietsovpetro (phòng số 9, khu văn phòng Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ, XNLD Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu (Ðiện thoại: 064-3839871 / 3838662 – ext. 2811) để nhận lại tiền đã mua HSMT (trong giờ hành chính).

Xin chân thành cáo lỗi cùng các nhà thầu và mong các nhà thầu thông cảm.