Cung cấp một cần trục bánh xích đã qua sử dụng sức nâng 30 tấn do các nước công nghiệp phát triển chế tạo – Công ty TNHH một thành viên Cảng Thanh Hóa

Công ty TNHH một thành viên Cảng Thanh Hóa có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu “Cung cấp một cần trục bánh xích đã qua sử dụng sức nâng 30 tấn do các nước công nghiệp phát triển chế tạo” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Công ty TNHH một thành viên Cảng Thanh Hóa có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu “Cung cấp một cần trục bánh xích đã qua sử dụng sức nâng 30 tấn do các nước công nghiệp phát triển chế tạo” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Nhà thầu đủ điều kiện có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin và mua HSMT tại Văn phòng Công ty TNHH một thành viên Cảng Thanh Hóa.

Ðịa chỉ: Xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tel: 0373.910.062.

FAX: 0373.910112.

– Nhà thầu được mua một bộ HSMT với số tiền không hoàn lại là 500.000đ (năm trăm nghìn đồng).

– Thời gian bán HSMT trong giờ hành chính từ ngày 29-3-2010 đến hết ngày 6-4-2010.

– Thời gian đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 15-4-2010.

– Thời gian mở thầu: 9 giờ ngày 15-4-2010.