Mua sắm, lắp đặt hoàn chỉnh Thang máy Văn phòng làm việc mở rộng 7 tầng – Công ty xi măng Hoàng Thạch

Công ty xi măng Hoàng Thạch mời thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hoàn chỉnh Thang máy Văn phòng làm việc mở rộng 7 tầng – Công ty XMHT thuộc dự án: Văn phòng làm việc mở rộng 7 tầng. Đấu thầu rộng rãi trong cả nước

THÔNG BÁO MỜI THẦU

–    Tên bên mời thầu:  Công ty xi măng Hoàng Thạch.
–    Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hoàn chỉnh Thang máy Văn phòng làm việc mở rộng 7 tầng – Công ty XMHT.
–    Tên dự án: Văn phòng làm việc mở rộng 7 tầng.
–    Nguồn vốn : Vốn vay thương mại.
–    Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển.
–    Thời gian bán HSMT: Từ ngày 19 tháng 04 năm 2010 đến trước 14 giờ 00 ngày 04 tháng 05 năm 2010 (trong giờ hành chính).
–    Địa điểm bán HSMT: Phòng Xây dựng cơ bản – Công ty xi măng Hoàng Thạch. Thị Trấn Minh Tân – huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương.
–    Giá bán 1 bộ HSMT:  1.000.000 đ  (Một triệu đồng chẵn)
–    Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Xây dựng cơ bản – Công ty xi măng Hoàng Thạch. Thị Trấn Minh Tân – huyện Kinh Môn- tỉnh Hải Dương.
–    Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 04 tháng 05 năm 2010.
–    Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đ  (Mười năm triệu đồng chẵn)
–    Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo lãnh của ngân hàng.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14h00’ (giờ Việt Nam), ngày 04 tháng 05 năm 2010 tại Phòng Xây dựng cơ bản – Công ty xi măng Hoàng Thạch.
    Công ty xi măng Hoàng Thạch kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                     Hoàng Thạch, ngày 05 tháng 04 năm 2010
                                                                        CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH