Gói thầu: HH06 Mua sắm thiết bị văn phòng 1 cho BQLDA Trung ương (CPMU) KfW7-Dự án Phát triển Lâm nghiệp ở Hoà Bình và Sơn La (KfW7)

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp mời thầu gói thầu: HH06 Mua sắm thiết bị văn phòng 1 cho BQLDA Trung ương (CPMU) KfW7. Thuộc dự án: Dự án Phát triển Lâm nghiệp ở Hoà Bình và Sơn La (KfW7). Nguồn vốn: Nguồn vốn vay và viện trợ của Cộng Hoà Liên Bang Đức.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

Địa chỉ :          29 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

           Điện thoại :    : 84 4 35131188                                 Fax:        84 4 35132722

Tên gói thầu: HH06 Mua sắm thiết bị văn phòng 1 cho BQLDA Trung ương (CPMU) KfW7.

Tên dự án: Dự án Phát triển Lâm nghiệp ở Hoà Bình và Sơn La (KfW7).

Nguồn vốn: Nguồn vốn vay và viện trợ của Cộng Hoà Liên Bang Đức.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá. Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào giá gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại.

Địa điểm bán HSMT: Phòng 606, Tầng 6, Toà nhà OCD, 29 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại :    84 4 35131188   Fax:        84 4 35132722

Thời gian bán HSMT :  từ 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2010 đến trước 09 giờ 00, ngày  22 tháng 4 năm 2010 (trong giờ hành chính).

– Giá bán 01 bộ HSMT : 500,000VNĐ (Năm trăm ngàn đồng chẵn) không hoàn lại.

Địa chỉ nhận HSDT : Phòng 602, Tầng 6, Toà nhà OCD, 29 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại :    84 4 35131188   Fax:        84 4 35132722.

Thời điểm đóng thầu : 09 giờ 00 phút, ngày  26  tháng 4 năm 2010.

Bảo đảm dự thầu : 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 26    tháng 4 năm 2010, tại Phòng 607, Tầng 6, Toà nhà OCD, 29 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

Nơi nhận:

<!–[if !supportLists]–>          <!–[endif]–>Như trên.

<!–[if !supportLists]–>          <!–[endif]–>Phòng KHKT Ban

<!–[if !supportLists]–>          <!–[endif]–>Lưu KfW7, KHKT, VT.

TRƯỞNG BAN