Xây lắp công trình Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thới Bình

Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau mời thầu xây lắp công trình Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Theo hình thức đấu thầu: Rộng rãi (trong nước). Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 31 tháng 05 năm 2010. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VNĐ

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

– Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi (trong nước).

– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 15 tháng 05 năm 2010 đến trước 14 giờ, ngày 31 tháng 05 năm 2010 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, địa chỉ Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

– Địa điểm nhận HSDT: Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

– Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 31 tháng 05 năm 2010.

– Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VNĐ (Tám mươi triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2010, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.         

                                Thới Bình, ngày 05 tháng 05 năm 2010

                                         TAND HUYỆN THỚI BÌNH

                                                         CHÁNH ÁN

 

 

                                                NGUYỄN CHIẾN ĐẤU