Mời thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống máy điều hoà không khí trung tâm cho công trình 10tầng với DT sàn khoảng 7.000m2

Công ty CP Thương mại và Du lịch Hoàng Linh có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu (CCMĐH): cung cấp và lắp đặt hệ thống máy điều hoà không khí trung tâm cho công trình 10tầng với DT sàn khoảng 7.000m2

CÔNG TY CP T.MẠI VÀ DU LỊCH HOÀNG LINH
Số: 7 – TBMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Hà nội, ngày 10 tháng 5 năm 2010
 
THÔNG BÁO MỜI THẦU

           Công ty CP Thương mại và Du lịch Hoàng Linh có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu (CCMĐH): cung cấp và lắp đặt hệ thống máy điều hoà không khí trung tâm cho công trình 10tầng với DT sàn khoảng 7.000m2

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8h30 ngày 12 tháng 5 năm 2010 đến 15h ngày 19 tháng 5  năm 2010  (trong giờ hành chính) tại BQL dự án

Địa chỉ: Lô A2B khu Cụm Công nghiệp Cầu Giấy – Hà Nội (Đối diện Toà nhà FPT đường Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy HN

Điện thoại: 04.37951098 DĐ: 0983.231.151 / 01699.181.688

Hồ sơ dự thầu được mở công khai vào hồi 15h ngày 19 tháng 5  năm 2010   tại BQL dự án

Lệ phí mua HSMT : 1.000.000đ ( một triệu đồng)

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) bằng thư đảm bảo của Ngân hàng và phải được gửi đến văn phòng tại BQL dự án chậm nhất trước thời điểm đóng thầu là 15h ngày 19 tháng 5  năm 2010

                                               GIÁM ĐỐC CÔNG TY