Mời thầu gói thầu: “Gia công chế tạo ống trùm bộ trao đổi nhiệt cao áp máy tua-bin 6MW” thuộc công trình sửa chữa thiết bị năm 2010.

Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và hóa chất Hà Bắc tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “Gia công chế tạo ống trùm bộ trao đổi nhiệt cao áp máy tua-bin 6MW” thuộc công trình sửa chữa thiết bị năm 2010.

                                  
                            Thông báo mời thầu

Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và hóa chất Hà Bắc tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “Gia công chế tạo ống trùm bộ trao đổi nhiệt cao áp máy tua-bin 6MW” thuộc công trình sửa chữa thiết bị năm 2010.
Nguồn vốn : Vốn sửa chữa năm 2010.
Xin kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham dự gói thầu trên.
Thời gian bán HSMT : Từ 8 giờ ngày 12-5  đến trước 13 giờ 30 phút ngày 27-5-2010 (trong giờ hành chính).
Địa điểm bán HSMT : Phòng Cơ khí – Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và hóa chất Hà Bắc.
Giá bán HSMT :  300.000 đ (ba trăm nghìn đồng)  cho một bộ HSMT.
Thời điểm đóng thầu : 13 giờ 30 phút ngày 27-5-2010.
Đại diện của nhà thầu đến mua HSMT và tham dự mở thầu phải có giấy giới thiệu của nhà mời thầu, kèm theo chứng minh thư nhân dân.
Các nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin và mua hồ sơ mời thầu tại : Phòng Cơ khí – Công ty TNHH một  thành viên Phân đạm và hóa chất Hà Bắc.
Điện thoại : Tổng đài 0240.3854538, máy lẻ 421; Fax : 0240.3855018.