Gói thầu 01: Thiết kế tổng thể, chi tiết và thi công; gói 02: Nhà thép tiền chế 02 tầng; gói 03: Xây dựng nhà kết cấu bê tông 02 tầng – Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinamotor Việt Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinamotor Việt Nam mời thầu gói thầu: Thiết kế chi tiết và thi công xây dựng đại lý ô tô Nissan 3S. Diện tích: 3.700m2 xây dựng. Gồm 03 gói: 01: Thiết kế tổng thể, chi tiết và thi công; gói 02: Nhà thép tiền chế 02 tầng; gói 03: Xây dựng nhà kết cấu bê tông 02 tầng. Thời gian mời thầu và nhận Hồ sơ dự thầu từ ngày 18 tháng 05 năm 2010. Thời điểm đóng thầu dự kiến: 10/06/2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

– Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinamotor Việt

– Tên gói thầu: Thiết kế chi tiết và thi công xây dựng đại lý ô tô Nissan 3S. Diện tích: 3.700m2 xây dựng. Gồm 03 gói:       – Gói 01: Thiết kế tổng thể, chi tiết và thi công.

                                                      – Gói 02: Nhà thép tiền chế 02 tầng.

                                                      – Gói 03: Xây dựng nhà kết cấu bê tông 02 tầng.

– Nguồn vốn: vốn tư nhân.

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

– Thời gian mời thầu và nhận Hồ sơ dự thầu từ ngày 18 tháng 05 năm 2010.

– Địa chỉ nhận HSDT: 15B1, đường Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, HN.

– Thời điểm đóng thầu dự kiến: 10/06/2010

– Bảo đảm dự thầu: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng Việt ).

– Hồ sơ dự thầu gồm: Hồ sơ năng lực, Giấy đăng kí kinh doanh, và các giấy tờ khác theo quy định về đấu thầu (Photo công chứng Đăng kí kinh doanh và Mã số thuế).

– HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 06 năm 2010 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinamotor Việt Nam – 15B1 đường Nguyễn khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, HN.

        Vậy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinamotor Việt Nam kính mời các nhà thầu có kinh nghiệm về thiết kế, thi công, kinh nghiệm xây dựng các Salon ô tô của Nissan, Toyota, Honda,… tham gia nộp HSDT tại địa điểm nêu trên.

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2010

Công ty Cổ phần tập đoàn Vinamotor Việt Nam
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>