Mua vật tư, thiết bị phục vụ cải tạo lưới điện nông thôn năm 2010 – Công ty Điện lực Quốc Oai, Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội

Công ty Điện lực Quốc Oai – Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội mời thầu gói thầu số 06-VTTB: “Mua vật tư, thiết bị phục vụ cải tạo lưới điện nông thôn năm 2010”. Thuộc dự án: Mua vật tư, thiết bị phục vụ cải tạo lưới điện nông thôn năm 2010. Thời gian bán HSMT:Từ 8 giờ 30, ngày 18 tháng 06 năm 2010 đến trước 14 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

–    Tên Bên mời thầu: Công ty Điện lực Quốc Oai – Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội.
–    Tên gói thầu: Gói thầu số 06-VTTB: “Mua vật tư, thiết bị phục vụ cải tạo lưới điện nông thôn năm 2010”.
–    Tên dự án: Mua vật tư, thiết bị phục vụ cải tạo lưới điện nông thôn năm 2010.
–    Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh do Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội cấp.
–    Hình thức đấu thầu:     Đấu thầu rộng rãi trong nước.
–    Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ 30, ngày 18 tháng 06 năm 2010 đến trước 14 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2010 (trong giờ hành chính).
        Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế hoạch Kỹ thuật vật tư – Công ty Điện lực Quốc Oai.
Địa chỉ: Xóm 11 – Xã Thạch Thán – Quốc Oai – Hà Nội
Tel: 0423.486.069        Fax: 0433.843172
–    Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng Việt Nam).
–    Địa điểm tiếp nhận HSDT: Phòng KHKTVT – Công ty Điện lực Quốc Oai
–    Thời điểm đóng thầu:  Trước 14 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2010.
–    Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng Việt Nam). Hình thức nộp bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc Bảo đảm qua ngân hàng. Bảo đảm dự thầu phải được nộp cùng HSDT hoặc gửi đến địa chỉ trên trước Thời điểm đóng thầu và có hiệu lực ít nhất trong vòng 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.
HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 14 giờ 30’ ngày 30 tháng 06 năm 2010 tại Phòng họp Công ty Điện lực Quốc Oai.
Địa chỉ: Xóm 11 – Xã Thạch Thán – Quốc Oai – Hà Nội. 
Công ty Điện lực Quốc Oai kính mời đại diện các Nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                              CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUỐC OAI
                                                                                          K/T GIÁM ĐỐC
                                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                         
                                                                                         Đàm Đức Thiện