Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – Vinacomin, 30B Đoàn Thị Điểm – Phường Quốc Tử Giám – Quận Đống Đa – TP Hà Nội thông báo mời thầu Gói thầu số 3: “Cung cấp 02 ô tô tải ”.

Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – Vinacomin, 30B Đoàn Thị Điểm – Phường Quốc Tử Giám – Quận Đống Đa – TP Hà Nội thông báo mời thầu Gói thầu số 3: “Cung cấp 02 ô tô tải ”. Thời gian phát hành Hồ sơ thầu: từ 08 giờ 30 ngày 11 tháng 11 năm 2010 đến trước 09 giờ 30 ngày 25 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính). Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 ngày 25 tháng 11 năm 2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – Vinacomin
– Địa chỉ: 30B Đoàn Thị Điểm – Phường Quốc Tử Giám – Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
– Điện thoại: 043.7 320 363 /    Fax: 043.7 323 483
2. Tên dự án: Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất năm 2010.
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – Vinacomin
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 3: “Cung cấp 02 ô tô tải”.
B. Nội dung thông báo mời thầu:
THÔNG BÁO MỜI THẦU
1. Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – Vinacomin
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 3: “Cung cấp 02 ô tô tải ”.
3. Tên dự án: Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất năm 2010.
4. Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và một số nguồn khác của Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – Vinacomin.
5. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.
6. Thời gian phát hành Hồ sơ thầu: từ 08 giờ 30 ngày 11 tháng 11 năm 2010 đến trước 09 giờ 30 ngày 25 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế hoạch, Công ty TNHH một thành viên Địa Chất Việt Bắc – Vinacomin, số 30B Đoàn Thị Điểm – Phường Quốc Tử Giám – Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/bộ (một triệu đồng/bộ).
9. Địa chỉ nhận HSMT: Phòng Kế hoạch, Công ty TNHH một thành viên Địa Chất Việt Bắc – Vinacomin, số 30B Đoàn Thị Điểm – Phường Quốc Tử Giám – Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 ngày 25 tháng 11 năm 2010.
               Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 ngày 25 tháng 11 năm 2010 tại Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – Vinacomin.
              Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – Vinacomin kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                              GIÁM ĐỐC                                                                      
                                                                             Nguyễn Văn Tất