Công ty Cổ phần Thuỷ điện Buôn Đôn, Số 79 khối 8 phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức mời thầu xây dựng gói thầu XL.04 “Xây dựng kênh dẫn nước và công trình trên kênh đoạn từ K2+725 đến K3+531,5” dự án thủy điện Srêpôk 4A

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Buôn Đôn, Số 79 khối 8 phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức mời thầu xây dựng gói thầu XL.04 “Xây dựng kênh dẫn nước và công trình trên kênh đoạn từ K2+725 đến K3+531,5” dự án thủy điện Srêpôk 4A. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 7h30’ sáng đến 17h00’ chiều các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày 20/12/2010 đến ngày 20/01/2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
———————–
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Buôn Đôn tổ chức mời thầu xây dựng gói thầu XL.04 “Xây dựng kênh dẫn nước và công trình trên kênh đoạn từ K2+725 đến K3+531,5” dự án thủy điện Srêpôk 4A.
1. Thông tin chung về dự án:
Dự án thủy điện Srêpôk 4A có công suất lắp máy 64 MW, được xây dựng trên sông Srêpôk, thuộc các xã Ea Wer, Ea Huar, Krông Na huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk. Dự án cách thành phố Buôn Ma Thuột 40 km, cách thị trấn huyện Buôn Đôn 13 km.
2. Nguồn vốn cho dự án:
Vốn tự có của Chủ đầu tư và vốn vay của các tổ chức tín dụng.
3. Phạm vi công việc chính gói thầu:
Thi công xây dựng kênh dẫn nước và công trình trên kênh đoạn từ K2+725 đến K3+531,5.
 Các Nhà thầu tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại địa chỉ:
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Buôn Đôn
Địa chỉ: Số 79 khối 8 phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Tel: 0500.3891358        Fax: 0500.3891348
Website: www.thuydienbuondon.com
            Các Nhà thầu tham dự đấu thầu sẽ được mua 01 bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với một khoản tiền lệ phí (không hoàn lại) là 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng Việt Nam) tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Buôn Đôn, thời gian từ 7h30’ sáng đến 17h00’ chiều các ngày từ  thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày 20/12/2010 đến ngày 20/01/2011
             Hồ sơ Dự thầu phải được gửi đến địa chỉ nêu trên chậm nhất vào 09giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 01 năm 2011 (gọi là Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ Dự thầu). Hiệu lực của Hồ sơ Dự thầu là (không nhỏ hơn 90 ngày) kể từ Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ Dự thầu.
            Tất cả các Hồ sơ Dự thầu đều phải kèm theo một Bảo lãnh dự thầu với giá trị là: 3.000.000.000 ĐVN (ba tỷ đồng). Bảo lãnh dự thầu phải được nộp cùng với Hồ sơ Dự thầu hoặc gửi đến địa chỉ nộp thầu trước Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ Dự thầu và có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ Dự thầu.
            Hồ sơ Dự thầu sẽ được mở vào hồi 09giờ 30’ ngày 20 tháng 01 năm 2011 tại Trụ sở công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn, số 79 khối 8, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột và mời Nhà thầu cử đại diện đến tham dự .


                                                                                      CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BUÔN ĐÔN
                                                                                                              TỔNG GIÁM ĐỐC


                                                                                                         NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG