Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp Đường lên khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp, khu căn cứ cách mạng xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu

Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp Đường lên khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp, khu căn cứ cách mạng xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu. Thời gian bán HSMT từ ngày 01 tháng 3 năm 2011, đến trước 8h00’ ngày 11 tháng 3 năm 2011

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp Đường lên khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp, khu căn cứ cách mạng xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu.
– Tên dự án: Đường lên khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp, khu căn cứ cách mạng xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu.
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ ngày 01 tháng 3 năm 2011, đến trước 8h00’ ngày 11 tháng 3 năm 2011.
– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.847.636        Fax: 022.847.292.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
– Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
– Thời điểm đóng thầu: 8h ngày 11 tháng 3 năm 2011.
– HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30’  (giờ Việt Nam), ngày 11 tháng 3 năm 2011, tại Phòng họp số 2 Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
– Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

CHỦ TỊCH