Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo mặt đường và hệ thống chiếu sáng công cộng.

Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo mặt đường và hệ thống chiếu sáng công cộng. Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ, ngày 29 tháng 3 năm 2011 đến trước 9 giờ, ngày 18 tháng 4 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều.
– Tên gói thầu: Cải tạo mặt đường và hệ thống chiếu sáng công cộng.
– Tên dự án: Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ nhà hàng Ninh Kiều đến phà Xóm Chài), hạng mục: Cải tạo mặt đường, vỉa hè, chiếu sáng, cống thoát nước và cây xanh.
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2011.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ, ngày 29 tháng 3 năm 2011 đến trước 9 giờ, ngày 18 tháng 4 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều, số 92, đường Nguyễn An Ninh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; Điện thoại: 07103.815.340,  Fax: 07103.815.360.
– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 (Một triệu đồng)
– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều theo địa chỉ trên.
– Thời điểm đóng thầu: Đúng 9 giờ, ngày 18 tháng 4 năm 2011.
– Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng Việt Nam); Hình thức bảo đảm bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.
– HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ, ngày 18 tháng 4 năm 2011 tại Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều.
– Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


 Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG
Như trên;
Lưu.                                                             
                                                                                            Nguyễn Tùng Nguyên