Trường Phổ Thông DTNT Đơn Dương thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Xây Dựng Khối Phòng Học Bộ Môn; Xây Dựng Nhà Ở Học Sinh; Xây Dựng Khối Văn Phòng; Hạ Tầng.

Trường Phổ Thông DTNT Đơn Dương thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Xây Dựng Khối Phòng Học Bộ Môn; Xây Dựng Nhà Ở Học Sinh; Xây Dựng Khối Văn Phòng; Hạ Tầng. Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 06 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Trường Phổ Thông DTNT Đơn Dương
Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Xây Dựng Khối Phòng Học Bộ Môn; Xây Dựng Nhà Ở Học Sinh; Xây Dựng Khối Văn Phòng; Hạ Tầng.
Tên dự án: Trường Phổ Thông DTNT Đơn Dương
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 06 năm 2011 (trong giờ hành chính).
Địa điểm bán HSMT: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kỹ thuật Đại Lộc, 28 Trương Công Định, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.
Địa chỉ nhận HSDT: Trường Phổ Thông DTNT Đơn Dương, Thôn Nghĩa Lập, TT. Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương, T. Lâm Đồng.
Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 06 năm 2011.
Bảo đảm dự thầu: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng).
HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 06 năm 2011, tại Trường Phổ Thông DTNT Đơn Dương.
Trường Phổ Thông DTNT Đơn Dương kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

    Đơn Dương, ngày 27 tháng 5 năm 2011
    HIỆU TRƯỞNG