Viện Nghiên cứu hạt nhân mời thầu 4 gói thầu thiết bị và bộ công cụ lập trình

Viện Nghiên cứu hạt nhân thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 1. Hệ phổ kế gamma cho hệ chuyển mẫu khí nén kênh 13-2 và detector HPGe; bộ công cụ lập trình FPGA Xilins và card ứng dụng. Gói thầu số 2. Xà lim vô trùng có che chắn bằng chì. Gói thầu số 3. Phòng sạch – Cleanroom. Gói thầu số 4. Các thiết bị lẻ, bao gồm: Tủ sấy chân không với hệ điều khiển vi xử lý đa chức năng; Bồn gia nhiệt; Lò đối lưu cưỡng bức, Bơm điều tốc, Nồi hấp tiệt trùng, Tủ sấy tiệt trùng, Cân phân tích 4 số lẻ; Máy pH để bàn. Thời gian bán HSMT từ 8giờ ngày 25 tháng 8 năm 2011 đến trước 8giờ 30 ngày 10 tháng 9 năm 2011 tại Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế, Viện nghiên cứu hạt nhân; số 01 Nguyên Tử lực, Đà Lạt; Điện thoại: 0633554720; 0903000368. Thời điểm đóng thầu: 8giờ 30 ngày 10 tháng 9 năm 2011. HSDT sẽ được mở công khai vào 9giờ (giờ Việt Nam) ngày 10 tháng 9 năm 2011, tại Viện Nghiên cứu hạt nhân.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

– Tên bên mời thầu: Viện Nghiên cứu hạt nhân

– Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 1.Hệ phổ kế gamma cho hệ chuyển mẫu khí nén kênh 13-2 và detector HPGe; bộ công cụ lập trình FPGA Xilins và card ứng dụng.

+ Gói thầu số 2. Xà lim vô trùng có che chắn bằng chì.

+ Gói thầu số 3. Phòng sạch – Cleanroom.

+ Gói thầu số 4. Các thiết bị lẻ, bao gồm: Tủ sấy chân không với hệ điều khiển vi xử lý đa chức năng; Bồn gia nhiệt; Lò đối lưu cưỡng bức, Bơm điều tốc, Nồi hấp tiệt trùng, Tủ sấy tiệt trùng, Cân phân tích 4 số lẻ; Máy pH để bàn.

Tên dự án: Tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu hạt nhân năm 2011-2012

– Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 8giờ ngày 25 tháng 8 năm 2011 đến trước 8giờ 30 ngày 10 tháng 9 năm 2011.

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế, Viện nghiên cứu hạt nhân; số 01 Nguyên Tử lực, Đà Lạt; Điện thoại: 0633554720; 0903000368

– Giá bán một bộ HSMT: Một triệu đồng

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế, Viện nghiên cứu hạt nhân; số 01 Nguyên Tử lực, Đà Lạt

– Thời điểm đóng thầu: 8giờ 30 ngày 10 tháng 9 năm 2011.

– Bảo đảm dự thầu:

+ Gói thầu số 1: 50,0 tr.đ (năm mươi triệu đồng)

+ Gói thầu số 2: 50,0 tr.đ  (năm mươi triệu đồng)

+ Gói thầu số 3: 30,0 tr.đ  (ba mươi triệu đồng)

+Gói thầu số 4: 30,0 tr.đ  (ba mươi triệu đồng)

Tiền bảo lãnh dự thầu là đồng tiền do nhà nước Việt Nam phát hành: VNĐ; hình thức bảo lãnh: Nộp tiền bảo lãnh tại một trong các ngân hàng hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9giờ (giờ Việt Nam) ngày 10 tháng 9 năm 2011, tại Viện Nghiên cứu hạt nhân.

Viện Nghiên cứu hạt nhân kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                    Đà Lạt, ngày 18 tháng 8 năm 2011

                                                                        Đại diện hợp pháp cơ quan, đơn vị đăng ký

                                                                                                Viện trưởng

 

 

 

 

          Nguyễn Nhị Điền