Thông báo trúng thầu thiết kế và thi công các hệ thống cấp nước thị trấn Ðình Cả, huyện Võ Nhai và thị trấn Ðu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ Quyết định số 118/QÐ-CTCPNS ngày 28-1-2010 của Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên công bố công ty trúng gói thầu số TN-01: Thiết kế và thi công các hệ thống cấp nước thị trấn Ðình Cả, huyện Võ Nhai và thị trấn Ðu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ Quyết định số 118/QÐ-CTCPNS ngày 28-1-2010 của Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên công bố công ty trúng gói thầu số TN-01: Thiết kế và thi công các hệ thống cấp nước thị trấn Ðình Cả, huyện Võ Nhai và thị trấn Ðu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

STT   Tên công ty tham gia đấu thầu           Kết quả

1         Liên danh Vestco – PCO                  Không trúng thầu

2         Liên doanh Haweico – CEEN             Trúng thầu