Thông báo mời chào hàng Gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Thông báo mời chào hàng Gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm

Thuộc Dự án “Mua sắm thường xuyên năm 2007”

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Bên mời thầu: Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian phát hành HSYC: từ ngày 07/12/2007 đến ngày 10/12/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Vật tư thiết bị, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, số 59 đường Hai Bà Trưng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Điện thoại: (050) 860617; Fax: (050) 852423

Hạn cuối nhận HSĐX: 8 giờ, ngày 10/12/2007.