Chào giá cạnh tranh Thiết bị điện lạnh, tin học, bàn ghế hội trường và các thiết bị phụ trợ

Chi cục Quản lý chất lượng hàng hóa miền trung thuộc Cục Quản lý chất lượng hàng hóa tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Thiết bị điện lạnh, tin học, bàn ghế hội trường và các thiết bị phụ trợ khác”.

Chi cục Quản lý chất lượng hàng hóa miền trung thuộc Cục Quản lý chất lượng hàng hóa tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Thiết bị điện lạnh, tin học, bàn ghế hội trường và các thiết bị phụ trợ khác”.

Thời gian bán HSYC: từ 8 giờ 30 phút ngày 27-10 đến 16 giờ ngày 31-10-2008 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Chi cục QLCLHH miền trung, số 172 Bạch Ðằng, Ðà Nẵng.

Ðiện thoại: 05113.822388/ 834472;

Fax: 05113.817580.

Giá bán một bộ HSYC là: 200.000 đ (hai trăm nghìn đồng).

Thời hạn nộp hồ sơ chào hàng đến 8 giờ 30 phút ngày 5-11-2008 tại địa điểm bán hồ sơ.

Mở thầu: 9 giờ ngày 5-11-2008.