Mời thầu Mua sắm card MCU và MVP sử dụng cho hệ thống truyền hình hội nghị

Công ty viễn thông liên tỉnh kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia gói thầu “Mua sắm card MCU và MVP” sử dụng cho hệ thống truyền hình hội nghị NGN của VTN.

Công ty viễn thông liên tỉnh kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia gói thầu “Mua sắm card MCU và MVP” sử dụng cho hệ thống truyền hình hội nghị NGN của VTN.

Nhà thầu tham gia dự thầu được mua một bộ hồ sơ mời thầu không hoàn lại với giá 1.000.000 đ (một triệu đồng).

Phát hành hồ sơ từ 8 giờ 30 phút ngày 10-11 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 24-11-2008.

Ðóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày

24-11-2008.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng KHKD – Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN). Số 57A Huỳnh Thúc Kháng, Ðống Ða, Hà Nội, Việt Nam.

ÐT/Fax: 04.37734172 /

04.37735212.