Công ty Ðiện lực 3 mời thầu Cung cấp máy photocopy

Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty Ðiện lực 3 mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá Gói thầu “Cung cấp máy photocopy”.

Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty Ðiện lực 3 mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá Gói thầu “Cung cấp máy photocopy”.

Các nhà thầu tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin và nhận Hồ sơ yêu cầu tại địa chỉ sau:

Ban quản lý dự án lưới điện, tầng 4, tòa nhà 78A Duy Tân, TP Ðà Nẵng.

Ðiện thoại: 0511 2211325; Fax: 0511 3633886

Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ ngày

24-11 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 27-11-2008 (trong giờ hành chính).

Thời gian đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 27-11-2008.

Thời gian mở thầu: 9 giờ ngày 27-11-2008

Nhà thầu phải nộp Hồ sơ báo giá về địa chỉ nêu trên trước thời điểm đóng thầu.