Cung cấp máy photocopy và máy scan cho Cục Hải quan Tây Ninh – Cung cấp máy photocopy và máy scan cho Cục Hải quan Tây Ninh

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp máy photocopy và máy scan cho Cục Hải quan Tây Ninh. Tên chủ đầu tư: Cục Hải quan Tây Ninh

1
Thông báo chào hàng trên báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử đấu thầu: ngày 03/12 đến 05/12/2008. Phát hành HSYC:từ ngày 10/12/2008 đến trước 14 giờ ngày 15/12/2008. Thời gian đóng thầu: 14 giờ ngày 15/12/2008. Thời gian mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 15/12/2008.
03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Giá gói thầu:
 • 265000000 (VND)
 • Kinh phí ngành Hải Quan
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: “Cung cấp máy photocopy và máy scan cho Cục Hải quan Tây Ninh”