Thông báo mời thầu gói thầu: Chào hàng mua sắm thiết bị văn phòng

Thông báo mời thầu gói thầu: Chào hàng mua sắm thiết bị văn phòng. Tên dự án:Dự án cải tạo nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung (ADB5); dịch vụ tư vấn tăng cường thể chế (CSID), khoản vay N2195-VIE (SF) và NDF No. 442

Tên dự án:Dự án cải tạo nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung (ADB5); dịch vụ tư vấn tăng cường thể chế (CSID), khoản vay N2195-VIE (SF) và NDF No. 442
Tên gói thầu:Chào hàng mua sắm thiết bị văn phòng
Nguồn vốn:[\’ADB\r\’]
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Số 5, Hẻm 34/68/2, ngõ 34, đường Hoàng Cầu, Phường Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. ĐT. 84-4-35140878 / 84-4-35140883 Fax. 84-4-35140879
23/12/2008 đến 16/01/2009
300000 (VND)
16/01/2009 09:30
16/01/2009 09:30