Mời chào hàng cạnh tranh Máy đo khí thải tại nguồn

Trung tâm kỹ thuật TCÐLCL 2 có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu gói thầu: Máy đo khí thải tại nguồn, sử dụng nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Trung tâm kỹ thuật TCÐLCL 2 có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu gói thầu: Máy đo khí thải tại nguồn, sử dụng nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Ðo lường chất lượng 2

Ðịa chỉ: 97 Lý Thái Tổ, TP Ðà Nẵng.

Ðiện thoại: 0511.3848338, 0511.3830586;

Fax: 0511.3820868

Email: Quatest2@dng.vnn.vn

Nhà thầu có thể đăng ký tham dự trước với bên mời thầu theo thời gian từ 8 giờ 30 phút ngày 12-12 đến 8 giờ 30 phút ngày 16-12-2008 (trong giờ hành chính) theo địa chỉ: 97 Lý Thái Tổ, Ðà Nẵng (nhà thầu có thể đăng ký trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax). Sau 5 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông tin này, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Ðo lường chất lượng 2 sẽ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng tại 97 Lý Thái Tổ, Ðà Nẵng. Nhà thầu nộp báo giá cho bên mời thầu muộn nhất là trước 8 giờ ngày 19-12-2008.