Thông báo mời thầu GT: Trang thiết bị văn phòng

Thông báo mời thầu GT: Trang thiết bị văn phòng. Thuộc D.A: Trụ sở làm việc HĐND – UBND huyện Nga Sơn. Nguồn vốn: NSNN đầu tư theo kế hoạch. Bên mời thầu: UBND huyện Nga Sơn

GT: Trang thiết bị văn phòng
Thuộc D.A: Trụ sở làm việc HĐND – UBND huyện Nga Sơn
Nguồn vốn: NSNN đầu tư theo kế hoạch
Bên mời thầu: UBND huyện Nga Sơn
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 22/12/2008 đến 09 giờ 30 ngày 25/12/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: UBND huyện Nga Sơn, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: (0373) 872149; Fax: (0373) 872152
Giá bán: 500.000 đồng
Hạn cuối nhận HSĐX
: 09 giờ 30 ngày 25/12/2008