Mời thầu gói thầu: Trang thiết bị máy vi tính và đồ dùng dạy học

Thông báo mời thầu gói thầu: Trang thiết bị máy vi tính và đồ dùng dạy học. Trường Tiểu Học Bình Trị Đông A Địa chỉ: 999 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, QUận Bình Tân, TP.HCM

Tên dự án:Mua sắm Trang thiết bị máy vi tính và đồ dùng dạy học
Tên gói thầu:Trang thiết bị máy vi tính và đồ dùng dạy học
Nguồn vốn:[\’Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r\’]
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trường Tiểu Học Bình Trị Đông A Địa chỉ: 999 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, QUận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: 08.62655658 Fax: 08.37543641
19/12/2008 đến 29/12/2008
200.000 (VND)
29/12/2008 14:00
29/12/2008 14:00